VİNÇ ÇARPIŞMA ENGELLEME SİSTEMLERİ

Günümüzde iş güvenliği uygulamaları vinçlerde kendisine daha fazla yer bulmaya başlamış olup Çarpışma Önleme Sistemleri bu uygulamaların başında gelmektedir.

Aynı holde birden fazla vinin birbiri ile çarpışarak büyük çaplı hasarlara yol açmasını önlemek için çarpışma önleme sistemleri kullanılmaktadır.

Vinçlerin çalıştığı ortam şartlarının temiz olduğu işletmelerde fotoelektrik veya lazer sensörler kullanılmaktadır. 1 veya 2 röle çıkışına sahip bu sensörler ile vinçler çarpışmadan önce güvenli kabul edilen mesafelerde yavaşlatılmaya başlanır ve istenen mesafeye gediklerinde durdurulur.

Aşırı tozlu, buharlı, kirli, yağlı ortamlarda ve açık hava şartlarında yukarıda saydığımız sensörler işlev görememektedir. Bu gibi ağır şartlar altında Radyo Frekansı ile hberleşen sensör sistemleri tercih edilmektedir. Bu sensörler bakım gerektirmediği gibi, aktif sistemler olduklerından birbiri ile de sürekli haberleşmektedir.

Dec Makina olarak, vinç çarpışma önleme sistemlerinin (anti-collision) satışını ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.